För att göra ändringar i dina personliga uppgifter vänligen logga in på ditt "mitt zooplus" kundkonto och gå till Mitt konto. Du hittar all dina personliga uppgifter som du kan uppdatera med omedelbar verkan.Av integritetsskäl kan du endast ändra dina personliga uppgifter via ditt "Mitt zooplus" kundkonto.