För att ändra din e-postadress, vänligen logga in på ditt "mitt zooplus" kundkonto och gå till Mitt konto – Personliga uppgifter, där du kan ändra din e-postadress.