Om detta händer kommer vi att behöva bekräfta det exakta överföringsdatumet, det överförda beloppet och mottagaren.

 Vänligen använd kontaktformuläret för att skicka en JPEG- eller PDF-bilaga med relevant kontoutdrag eller bankkvitto. Se till att betalningsmottagarens uppgifter är synliga.

 Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta vår kundtjänst.