Vårt lägsta beställningsvärde är 199 kr (exklusive leveranskostnad).

 Vi har inget högsta beställningsvärde, utan våra produkter finns endast tillgängliga i vanliga kvantiteter för hushållsbruk.